Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Historia

Biblioteka Publiczna w Kłodawie utworzona została w 1945 roku, a trud ten podjęły dwie Panie: Michalina Remieszko kierownik Szkoły Powszechnej i Helena Szmaja, które w zniszczonej wojną Kłodawie, zaczęły zbierać książki po domach, pozostałe po zniszczonych bibliotekach: żydowskiej, parafialnej i samorządowej.

Zebrano 296 książek. W księgach inwentarzowych pierwsze zapisy pochodzą z 1946 r., dlatego ten rok uznaje się za datę oficjalnego otwarcia Gromadzkiej Biblioteki Publicznej „Wiedza” z siedzibą w Zarządzie Miejskim. W roku 1947 biblioteka otrzymała samodzielne pomieszczenie przy ulicy Szkolnej 1. Od stycznia 1949 r. biblioteka przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej. We wrześniu 1950 r. otrzymano nowy lokal na Placu Wolności (dom p. Janiszewskiego), składający się z dwóch sal o powierzchni 84 m². W dniu 30 czerwca 1956 roku po 11 latach pracy odeszła ze względu na stan zdrowia Helena Szmaja. Jej miejsce zajęła Irena Jaszczak. Pod koniec 1961 roku bibliotekę przeniesiono na ulicę Warszawską 24, do 48 m² pomieszczeń, po byłej restauracji. Lokal był ciemny i wilgotny. W dniu 1 grudnia 1962 roku na miejsce kierownika, przyjęto Bożenę Kurowską, która 30 września 2003 roku po 40 latach pracy przechodzi na emeryturę, a obowiązki dyrektora przejmuje mgr Barbara Maćkowiak. W 1969 roku Miejska Biblioteka Publiczna przeniesiona zostaje ponownie na Plac Wolności, do 4 pomieszczeń o pow. 80 m² po ustępującym Ośrodku Zdrowia. W styczniu 1992 roku władze samorządowe zdecydowały się przenieść bibliotekę na Osiedle Górnicze po byłym hotelu robotniczym (obecnie apteka) do niefunkcjonalnych pomieszczeń o pow. 66 m². 16 maja 1995 roku zakończono remont zakupionego przez ówczesne władze samorządowe domu jednorodzinnego, przystosowując go na potrzeby biblioteki. Oficjalne otwarcie nastąpiło 14 grudnia 1995 roku. Biblioteka przy ul. Szkolnej 5 funkcjonuje do dziś dnia.

Kłodawska książnica wraz z Filią w Pomarzanach Fabrycznych jest instytucją, gdzie spotykają się ludzie o różnym wykształceniu, statusie społecznym, wykonujący różne zawody, różniący się poglądami politycznymi i religijnymi, ale ze względu na publiczny i apolityczny charakter biblioteki wszyscy mogą czuć się w niej dobrze.

 


Artykuły

Adresy pod którymi biblioteka prowadziła działalność.

 


  • 1946       Publiczna Biblioteka Gromadzka „Wiedza” z siedzibą w Zarządzie Miejskim.
  • 1947       Ulica Szkolna 1.
  • 1949       Zmieniła się nazwa biblioteki na Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodawie.
  • 1950       Plac Wolności (kamienica p. Janiszewskiego).
  • 1961       Ulica Warszawska 24.
  • 1969       Plac Wolności po Ośrodku Zdrowia.
  • 1992       Hotel Robotniczy na Osiedlu Górniczym (obecnie apteka).
  • 1995       Do dnia dzisiejszego ul. Szkolna 5.
18 marca 2022
adam maćkowiak